1. Bekendmakingen Texel
  2. PROVINCIAAL BLADOmgevingsverordening NH 2020 een ontheffing verlenen aan Volleybalvereniging Tevoko Texel voor gebruiken van geluidsinstallatie ten behoeve van het houden van sportevenement aan Ploeglanderweg, Den Burg

Noord-Holland | Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

PROVINCIAAL BLADOmgevingsverordening NH 2020 een ontheffing verlenen aan Volleybalvereniging Tevoko Texel voor gebruiken van geluidsinstallatie ten behoeve van het houden van sportevenement aan Ploeglanderweg, Den Burg

OMGEVINGSVERORDENING NH 2020OntwerpbesluitDe Omgevingsdienst Noord-Holland Noord maakt namens Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland bekend dat zij op grond van artikel 4.27 van de Omgevingsverordening NH 2020 voornemens zijn een ontheffing te verlenen aan Volleybalvereniging Tevoko Texel voor het gebruiken van een geluidsinstallatie ten behoeve van het houden van een sportevenement aan de Ploeglanderweg, Den Burg. De ontheffing heeft betrekking op het stiltegebied ‘Texel-West.InzageDe aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OMG-001703/DMS403310) liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Dampten 2 te Hoorn (op afspraak, via postbus@odnhn.nl of telefonisch via 088-10 21 300). Het ontwerpbesluit en de bijlagen zijn via de externe bijlagen te raadplegen. Voor het raadplegen van de overige stukken kunt u bellen met tel 088-10 21 300 of mailen naar postbus@odnhn.nl.ZienswijzenGedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking.Meer informatie Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer OMG-001703/DMS403310 te vermelden

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen