1. Bekendmakingen Texel
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving ontwerp bestemmingsplan tweede Reparatieplan Oosterend – Peperstraat 19 en 19a, Texel ter inzage

Texel | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADKennisgeving ontwerp bestemmingsplan tweede Reparatieplan Oosterend – Peperstraat 19 en 19a, Texel ter inzage

Burgemeester en Wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan tweede Reparatieplan Oosterend met nummer NL.IMRO.0448OSR2022BP0001-on01 met bijbehorende stukken ter inzage ligt. Het tweede reparatieplan betreft een gedeeltelijke reparatie van het bestemmingsplan ‘Oosterend’, dat de raad op 19 februari 2014 heeft vastgesteld. •Op de locatie Peperstraat 19 en 19 A wordt op de verbeelding de juiste maatvoering voor het maximum aantal wooneenheden opgenomen: 2. Daarnaast is voor de situering van het bestemmingsvlak met de bestemming ‘Wonen – Lint’ niet de kadastrale grenzen gevolgd. Een klein deel krijgt nu de bestemming ‘Verkeer – Verblijfsgebied’.InzageHet ontwerp bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen van maandag 15 augustus tot en met maandag 26 september 2022 ter inzage. De publieksbalie is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 – 16.30 uur. De genoemde stukken zijn digitaal beschikbaar via http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0448.OSR2022BP0001-on01 en via de website van de gemeente Texel www.texel.nl (zoekterm bekendmakingen) ZienswijzenEen ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan tweede Reparatieplan Oosterend – Peperstraat 19 en 19a naar voren brengen bij de raad van de gemeente Texel/team Beleid, Postbus 200, 1790 AE te Den Burg. U kunt gebruik maken van het formulier voor zienswijzen, dat u kunt downloaden van de website van de gemeente Texel www.texel.nl/bestemmingsplannen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan via telefoonnummer 14 0222 (zonder netnummer) een afspraak worden gemaakt met de behandelend ambtenaar.

Locatie: Peperstraat, Oosterend

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen