1. Bekendmakingen Texel
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving Ontwerp bestemmingsplan Derde Reparatieplan Buitengebied Texel, locatie Badweg, Kogerstrand ter inzage

Texel | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADKennisgeving Ontwerp bestemmingsplan Derde Reparatieplan Buitengebied Texel, locatie Badweg, Kogerstrand ter inzage

Burgemeester en Wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Derde Reparatieplan Buitengebied Texel, locatie Badweg, Kogerstrand met nummer NL.IMRO.0448.BUI2023BP0001-on01 met bijbehorende stukken ter inzage ligt. In dit bestemmingsplan is er een bestemmingsuitruil tussen de huidige recreatiebestemming waarover de openbare ontsluiting naar het strand loopt met de verkeersbestemming van een gedeelte van het parkeerterrein. Dat parkeerterrein is door eigenaar SBB in erfpacht uitgegeven aan Texelcampings BV voor camping Kogerstrand.Om dit op de verbeelding aan te passen is dit reparatieplan opgesteld. In het reparatieplan wordt de verbeelding ter plaatse van de locatie Badweg, Kogerstrand te De Koog aangepast.InzageHet ontwerp bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen van maandag 18 december 2023 tot en met maandag 29 januari 2024 ter inzage bij de Publieksbalie op het gemeentehuis van Texel, Emmalaan 15, 1791 AT, Den Burg. De Publieksbalie is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 – 12.30 uur. De genoemde stukken zijn digitaal beschikbaar via http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0448.BUI2023BP0001-on01 en via de website van de gemeente Texel www.texel.nl (zoekterm bekendmakingen) ZienswijzenEen ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan Derde Reparatieplan Buitengebied Texel, locatie Badweg, Kogerstrand naar voren brengen bij de raad van de gemeente Texel/team Beleid, Postbus 200, 1790 AE te Den Burg. U kunt gebruik maken van het formulier voor zienswijzen, dat u kunt downloaden van de website van de gemeente Texel www.texel.nl/bestemmingsplannen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan via telefoonnummer 14 0222 (zonder netnummer) een afspraak worden gemaakt met de behandelend ambtenaar.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen