1. Bekendmakingen Texel
  2. STAATSCOURANTOpenstelling burgemeestersvacature Texel, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Bestuur | Gemeenten

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTOpenstelling burgemeestersvacature Texel, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Texel (circa 13.980 inwoners), vacant per 11 juli 2023. De gemeente Texel is opgeclassificeerd tot 1 januari 2028 of zoveel eerder zodra de gemeente door toeneming van het aantal inwoners naar de naasthogere klasse overgaat. Dat houdt in voor de bezoldiging van de burgemeester van Texel dat deze is ingedeeld in inwonersklasse 3 (14.001 – 24.000 inwoners) met als bezoldiging € 8.616,91 bruto per maand. Mochten gedeputeerde staten van Noord-Holland de opclassificatie na 1 januari 2028 niet verlengen, dan blijft de burgemeester van Texel na die datum voor wat betreft de bezoldiging ingedeeld in inwonersklasse 3 zolang de burgemeester niet is herbenoemd. Voor de profielschets en andere relevante stukken van de te benoemen burgemeester kunt u de website www.noord-holland.nl/bestuur/gemeenten/burgemeestersvacatures raadplegen. Het is een vereiste dat de nieuwe burgemeester in de gemeente Texel woont of op korte termijn naar de gemeente verhuist. Er is geen ambtswoning beschikbaar. Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies. Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst. De sollicitatiebrief dient te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Sollicitatiebrieven kunnen per post gestuurd worden naar: Persoonlijk De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland De heer A.Th.H. van Dijk Postbus 3007 2001 DA HAARLEM Onder vermelding van burgemeestersvacature Texel. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl Sollicitaties moeten vóór 20 mei 2023 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen