1. Bekendmakingen Texel
  2. STAATSCOURANTKennisgeving bestuurlijke lus bestemmingsplan Reparatieplan Buitengebied, Texel ter inzage

Texel | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTKennisgeving bestuurlijke lus bestemmingsplan Reparatieplan Buitengebied, Texel ter inzage

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Texel maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 17 oktober 2018 het bestemmingsplan Reparatieplan Buitengebied Texel opnieuw heeft vastgesteld. Het besluit volgt op de uitspraak (bestuurlijke lus) van 30 mei 2018 met nummer 201702512/1/R1 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit van 21 december 2016. Het planidentificatienummer van het gewijzigde bestemmingsplan is NL.IMRO.0448.BUI2016BP0001-va02. Bestuurlijke lusOp het vaststellingsbesluit is afdeling 8.2.2A van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ heeft toegepast. De gemeenteraad heeft met die uitspraak de opdracht gekregen om het besluit aan te passen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden.Wijzigingen ten opzichte van het bestemmingsplanDe wijzigingen hebben betrekking op:1.Oosterenderweg 8: verlengen van de bufferzone tussen het woonperceel en het naastgelegen agrarische bedrijf.2.Krimweg 44: aanbrengen juiste technische koppeling verbeelding en regels en toevoegen ondergeschikte opslag voor naastgelegen woonfunctie.3.Rozendijk 16: toevoegen maatvoering voor 14 recreatieve slaapplaatsen voor logies met ontbijt aan het bouwvlak. InzageHet vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van maandag 3 december 2018 tot en met maandag 14 januari 2019 ter inzage bij de Publieksbalie op het gemeentehuis van Texel, Emmalaan 15, 1791 AT, Den Burg. De Publieksbalie is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 – 12.30 uur. De genoemde stukken zijn digitaal beschikbaar op http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0448.BUI2016BP0001-va02 en via de website van de gemeente Texel www.texel.nl (zoekterm bekendmakingen)  BeroepsmogelijkhedenBelanghebbenden kunnen tegen de aangebrachte wijzigingen (nieuw vaststellingsbesluit) gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.Degenen die reeds eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 21 december 2016 tot vaststelling van het bestemmingsplan Reparatieplan Buitengebied Texel, hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun bezwaren betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven, planonderdelen. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Locatie: Oosterenderweg, De Waal

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen