1. Bekendmakingen Texel
  2. PROVINCIAAL BLADWet bodembescherming Besluit Uniforme Saneringen Mokweg 18 te Den Hoorn in de gemeente Texel

Noord-Holland | Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

PROVINCIAAL BLADWet bodembescherming Besluit Uniforme Saneringen Mokweg 18 te Den Hoorn in de gemeente Texel

KennisgevingWET BODEMBESCHERMING (BESLUIT UNIFORME SANERINGEN)Deze kennisgeving heeft betrekking op een eenvoudige bodemsanering, die met een standaardaanpak op grond van het Besluit Uniforme Saneringen, kan worden gerealiseerd. Deze sanering wordt op één perceel uitgevoerd en heeft daarom geen gevolgen voor eventuele andere belanghebbenden. Woont of werkt u in de buurt van de locatie van deze bodemsanering, dan kan het voor u van belang zijn deze advertentie te lezen.MeldingDe Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft op 3 oktober 2022 van Rijksvastgoedbedrijf een melding ontvangen van een eenvoudige bodemsanering categorie tijdelijk uitplaatsen, die op grond van het Besluit Uniforme Saneringen zonder beschikking kan worden uitgevoerd. De bodemsanering betreft de locatie Mokweg 18 te Den Hoorn in de gemeente Texel.Deze kennisgeving is nog geen uitspraak over de geldigheid van de melding. Binnen vier weken na ontvangst van de melding informeren wij de melder schriftelijk wanneer de melding niet in overeenstemming is met artikel 39b Wbb. De sanering mag na 5 weken van de ontvangst van deze melding worden uitgevoerd. Voor nadere informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord tel.: 088-102 13 00.Geen bezwaarOp grond van de Wet bodembescherming en het Besluit Uniforme Saneringen is het niet mogelijk om bezwaar en/of beroep in te dienen tegen de ingediende melding, omdat geen sprake is van een beschikking op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Locatie: Mokweg, Den Hoorn

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen