1. Bekendmakingen Texel
  2. GEMEENTEBLADGemeente Texel – Ontwerp wijzigingsbesluit – Schilderend 56, 58, Den Burg – Wijzigen van de bestemming

Texel | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADGemeente Texel - Ontwerp wijzigingsbesluit - Schilderend 56, 58, Den Burg - Wijzigen van de bestemming

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening in combinatie met de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat voor onderstaand perceel een ontwerp wijzigingsbesluit ter inzage wordt gelegd. (1791 BH) Schilderend 56 – 58 in Den Burg: zaaknummer 3162594. Wijziging van de bestemming ‘Bedrijf’ naar de bestemming ‘Wonen – Gestapeld’ en ‘Wonen – Lint’. Met deze wijziging wordt het mogelijk woningen te bouwen op de voormalige locatie van de Texelse Autocentrale. De bestaande (bedrijfs)woning blijft op dit perceel aanwezig en krijgt ook bestemming Wonen - Lint. Inzage: Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt van 12 april 2022 tot en met 23 mei 2022 ter inzage. U kunt de stukken inzien bij de publieksbalie van de gemeente Texel. De stukken zijn verder te raadplegen op www.texel.nl (zoekwoord bekendmakingen) en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Reageren: Tijdens de termijn van inzage kan iedereen een mondelinge of schriftelijke zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Texel, Postbus 200, 1790 AE Den Burg.Bestemmingsplan - Vastgesteld wijzigingsbesluitBurgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening in combinatie met de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het college onderstaande bestemmingswijziging heeft vastgesteld.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen