1. Bekendmakingen Texel
  2. GEMEENTEBLADGemeente Texel – Omgevingsvergunning Verleend – Stengweg 2, 4, 6 en 8, De Cocksdorp – Vervangen stolpschuur met bedrijfswoning naar stolpschuur met 4 inpandige recreatieappartementen

Texel | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADGemeente Texel – Omgevingsvergunning Verleend – Stengweg 2, 4, 6 en 8, De Cocksdorp - Vervangen stolpschuur met bedrijfswoning naar stolpschuur met 4 inpandige recreatieappartementen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Texel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend:(1795 LG) Stengweg 2, 4, 6 en 8, De Cocksdorp: 3212771 Vervangen stolpschuur met bedrijfswoning naar stolpschuur met 4 inpandige recreatieappartementen (verzonden 2 september 2022).Let op: Het indienen van een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag van verzending, zoals die hierboven is weergegeven. BezwaarOp verzoek kan het volledige besluit per e-mail worden toegezonden. Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag van verzending worden ingediend.In de brief moet ten minste staan:• De naam en adres van de indiener;• Een handtekening;• Een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;• De gronden van het bezwaar.Voorlopige voorzieningIn spoedeisende gevallen is het mogelijk om naast het bezwaar een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter. Het verzoek kunt u sturen naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. De indiener krijgt een nota voor griffierechten. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl/procedures.

Locatie: Stengweg, De Cocksdorp

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen