1. Bekendmakingen Texel
  2. GEMEENTEBLADGemeente Texel – Bestemmingsplan vastgesteld – Naast Stolpweg 23, Den Hoorn en Spangerweg 24 en Molenbuurt 5, De Waal

Texel | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADGemeente Texel - Bestemmingsplan vastgesteld - Naast Stolpweg 23, Den Hoorn en Spangerweg 24 en Molenbuurt 5, De Waal

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Texel maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wetruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 16 februari 2022 de volgende bestemmingsplannen gewijzigd heeft vastgesteld:1.‘Naast Stolpweg 23 in Den Hoorn’ met nummer NL.IMRO.0448.DHN2021BP0002-on01gewijzigd heeft vastgesteld. Met dit plan wordt het mogelijk dat vier woningen worden gebouwd op deze locatie (zaaknummer 2966474).2.‘Molenbuurt 5 en Spangerweg 23 in De Waal’ met nummer IMRO.0448.BUI2021 BP0001-on01. Dit plan regelt de aanduiding ‘plattelandswoning’ op het pand Molenbuurt 5 en ‘recreatief opstal’ op het pand Spangerweg 23 in De Waal (zaaknummer 2946231). InzageDe gewijzigd vastgestelde plannen met de bijbehorende stukken liggen van dinsdag 22 maart 2022 tot en met maandag 2 mei 2022 ter inzage bij de Publieksbalie op het gemeentehuis van Texel, Emmalaan 15, 1791 AT in Den Burg. De genoemde stukken zijn digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de website van de gemeente Texel www.texel.nl (zoekterm bekendmakingen of bestemmingsplannen in procedure). Normaliter is de publieksbalie geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 – 12.30 uur. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) te voorkomen is het gemeentehuis nu alleen op afspraak geopend. Wij verzoeken u van tevoren telefonisch een afspraak te maken om het plan in te zien. Desgevraagd kunnen de stukken ook naar u toegezonden worden. U kunt hiervoor contact opnemen met de balie van de gemeente via telefoonnummer 140222. Op onze website www.texel.nl vindt u de actuele informatie.Beroepsmogelijkheden- Beroep instellen tegen het vaststellingsbesluiten kunt u bij de Afdeling Bestuursrechtspaak van de Raad van State binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. - U kunt alleen in beroep als u een belanghebbende bent.- Stelt u beroep in? Dan blijft het besluit geldig totdat de Raad van State over uw beroep heeft beslist. Het kan zijn dat u die beslissing niet kunt of wilt afwachten. Vraag dan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook om een voorlopige - voorziening. Dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat een uitspraak is gedaan over uw verzoek om een voorlopige voorziening.- Het beroepschrift en het eventuele verzoek om een voorlopige voorziening moet u richten aan: De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, DEN HAAG.- Is de beroepstermijn afgelopen? En zijn er geen verzoeken om een voorlopige voorziening en geen beroep ingesteld? Het bestemmingsplan wordt onherroepelijk na de beroepstermijn. Is er wel beroep ingesteld? Het bestemmingsplan wordt onherroepelijk als de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het ingestelde beroep ongegrond verklaart.

Locatie: StolpwegSpangerwegMolenbuurt, Den HoornDe WaalDe Waal

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen