1. Bekendmakingen Texel
  2. GEMEENTEBLADGemeente Texel – Activiteit brandveilig gebruik – Postweg 134A, De Cocksdorp – Gebruik Boutique Hotel Texel

Texel | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADGemeente Texel - Activiteit brandveilig gebruik - Postweg 134A, De Cocksdorp - Gebruik Boutique Hotel Texel

(1795JS) Postweg 134A – De Cocksdorp: 2974651 Gebruiksvergunning Boutique Hotel Texel.BeroepTegen het besluit kan gedurende een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld, met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, door:• degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Indien er een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet eerder in werking nadat op het verzoek is beslist.Een beroepschrift kan in 2-voud worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Holland,Sectie Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Van de indiener van een dergelijk verzoekschrift wordt een bedrag aan griffierechten geheven.De bekendmaking van de datum van het ter inzage leggen van het besluit vindt plaats door kennisgeving in de Texelse Courant en op www.texel.nl

Locatie: Postweg, De Cocksdorp

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.