1. Bekendmakingen Texel
  2. GEMEENTEBLADBesluit op aanvraag vergunning voor koopwoning niet zelf gebruiken – opkoopbescherming Vervalt per 23 december 2026, Texel 57 te Utrecht, HZ_HUIS-23-04134

Utrecht | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Texel. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Texel valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADBesluit op aanvraag vergunning voor koopwoning niet zelf gebruiken - opkoopbescherming Vervalt per 23 december 2026, Texel 57 te Utrecht, HZ_HUIS-23-04134

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat op de aanvraag voor het onderstaande adres een besluit is genomen:Texel 57 te UtrechtHZ_HUIS-23-04134koopwoning niet zelf gebruiken - opkoopbescherming Vervalt per 23 december 2026Datum besluit: 20 februari 2023Verzenddatum/bekendmaking besluit: 24 februari 2023Besluit: VerleendBezwaar makenTegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager.Dit kan online via www.utrecht.nl/bezwaar.Als u schriftelijk bezwaar wilt maken per brief, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het College van burgemeester en wethouders, afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht.In het bezwaarschrift staat in elk geval:•uw naam, adres, datum, handtekening en telefoonnummer•de omschrijving en het kenmerk van het besluit•de reden van uw bezwaarStukken inzien Wilt u deze aanvraag met de stukken die daarbij horen inzien? Dat kan als volgt:•Kijk op deze webpagina in de linker kolom of er bijlagen staan die u wilt inzien.•E-mail naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens:•het kenmerk van deze aanvraag,•uw naam, adres en telefoonnummer,•en welke informatie u wilt inzien.Wij e-mailen u dan de juiste stukken.•Kom naar het Stadskantoor en maak hiervoor een balie-afspraak via www.utrecht.nl/afspraakplannenbekijken.

Locatie: Texel, Utrecht

Deel dit artikel

Redactie TexelStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Texel inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Texel.

Meer Bekendmakingen